من یه منجم آماتور هستم

من یه منجم هستم و تا کنون کلاس های و دوره های مختلفی رو گذروندم، اما دوست دارم نقش بیشتری در جامعه نجوم کشورم داشته باشم و در برنامه ها یا همایش های کشوری شرکت کنم، یا حتی با بقیه منجم ها یه تور رصدی کویر رو شرکت کنم.