دانلود رایگان مجلات نجومی دنیا

دانلود رایگان مجلات علمی جهان

در این پست به مرور شماره های جدید و قدیم مجلات معتبر نجومی دنیا را برای شما همراهان قرار می دهیم.

این مطلب با انتشار مجلات جدید به روز خواهد شد.

Astronomy

دانلود مجله نجوم

Astronomy

مجله Astronomy از سال ۱۹۷۳ به صورت ماهیانه در آمریکا و به زبان انگلیسی چاپ می شود و هم اکنون پرخواننده ترین مجله نجومی جهان است.

دانلود شماره اکتبر ۲۰۱۸ 

دانلود شماره نوامبر ۲۰۱۸

دانلود شماره دسامبر ۲۰۱۸

دانلود شماره اکتبر ۲۰۱۹

Sky & Telescope

دانلود مجله Sky and Telescope

 

مجله Sky and Telescope از سال ۱۹۴۱ به صورت ماهیانه در آمریکا و به زبان انگلیسی چاپ می شود. مقالات این مجله سالهاست به عنوان منبعی برای مقالات ترویج علم نجوم در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد.

دانلود شماره نوامبر ۲۰۱۸

دانلود شماره نوامبر ۲۰۱۹

دیدگاهتان را بنویسید