المپیاد نجوم سال تحصیلی (۱۳۹۹-۱۴۰۰)

المپیاد نجوم

 بخشنامه  المپیاد های علمی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ منتشر شد!

 

به تاریخ برگزاری و ثبت نام در بخشنامه اصلاحیه دقت کنید!

ثبت نام در کلاس های المپیاد زانکو

کلاس های آموزشی زانکو در دو سطح ۱ و ۲ برای دانش آموزان پایه نهم و دهم برگزار می شود.

چه افرادی می توانند در المپیاد شرکت کنند؟

اکلیه دانش آموزان پایه نهم و دهم کشور می توانند در امتحان المپیاد نجوم شرکت کنند.

از چه زمانی بهتر است خواندن برای المپیاد را شروع کرد؟

روند ایده آل برای پیمودن مسیر المپیاد این است که تا پایه هشتم مطالب نجوم عمومی و مقدماتی را به طور کامل مسلط باشید و به محض پایان پایه هشتم، خواندن مطالب و حل تمرین ها و مساله های المپیاد را تحت نظر اساتید المپیاد آغاز کنید.

تاریخ برگزاری المپیاد چه زمانی است؟

عموما مرحله اول المپیاد در بهمن ماه برگزار می شود و برگزیدگان آن در انتهای اسفند یا فروردین مشخص می شوند.

مرحله دوم نیز در اردیبهشت ماه برگزار می شود و برگزیدگان مرحله دوم از ابتدای تیر در دوره های حضوری تهران شرکت خواهند داشت.