وضعیت رصدی هلال شوال ۱۳۹۹ (۱۴۴۱ قمری)

هلال ماه از محمد سلطان الکتابی

ماجراهای منجمان و رویت هلال ماه!

بحث رویت هلال همیشه از چالش برانگیزترین موضوعات نجوم رصدی بوده.

بحث رویت هلال دارای دو جنبه کاملا متفاوت است و همین دو جنبه باعث بروز خیلی از اختلاف ها و چالش ها می شود. یک جنبه علمی و دیگری جن