آخرین وضعیت دنباله دار سوآن SWAN

دنباله دار سوآن را بیشتر بشناسیم!

تعطیلات نوروز ۹۹ با ظهور دنباله دار اطلس در آسمان شب آغاز شد، اما دیری نگذشت که در گیر و دار روزهای قرنطینه، امیدها برای دیدن دنباله دار اطلس از بین رفت. اما همزمان با متلاشی شدن دنباله دار اطلس، دنباله دار سوآن در آسمان شب ظاهر شد تا آسمان شب های بهاری سال ۹۹، خالی از دنباله دار نباشد!

برای دنباله دار سوآن که در ۲۵ مارس ۲۰۲۰ توسط رصدخانه خورشیدی سوهو کشف شد و انتظار می رود که درخشش نسبی خوبی را در آسمان شب برای منجمان آماتور و