هزار و یک شب زیر آسمان

هزار و یک شب زیر آسمان

همایش هزار و یک شب زیر آسمان

 

کانون نجوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر و انجمن علمی فیزیک و نجوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر با افتخار برگزار می‌کنند:

با