گزارش جشنواره نجوم قشم، ویژه خورشید گرفتگی ۵ دی ماه ۱۳۹۸

جشنواره نجوم قشم

جشنواره نجوم قشم

با نزدیک شدن به روز های خورشید گرفتگی ۵ دی ماه، حوالی آبان به پیشنهاد فرزاد اشکر، برنامه ریزی هایی برای برگزاری سومین جشنواره نجوم قشم آغاز شد. همه منجمانی که حدود ۱۰ سال پیش در دو جشنواره قبلی نجوم قشم شرکت داشتند خاطرات خوش و به یادماندنی از این جشنواره داشتند، این بار هم تصمیم داشتیم با توجه به شرایط مناسب رصدی خورشید گرفتگی در جزیره زیبای قشم و همچنین وضعیت مناسب جوی و فصل مناسب برای سفر به قشم سومین جشنواره را با همکاری سازمان منطقه آزاد قشم برگزار کنیم. بنابراین برنامه ریزی ها انجام شد و با پیگیری های متعدد سازمان منط