پروژه های دانش آموزی نجوم

شبکه ملی پروژه دانش آموزی نجوم

علم نجوم یکی از علوم جذاب و به روز جهان است و امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ورود به عصرفضا نجوم یکی از علوم پیشرو در جهان به شمار می رود. وقتی اسم نجوم را به زبان می آوریم باید بدانیم که در مورد یک علم بین رشته ای صحبت میکنیم نه فقط گرایشی از رشته فیزیک!

نجوم به معنای علم شناخت جهان بالای سر است و این شناخت بدون تلفیق و ترکیب علوم و مهارت های مختلف به دست نخواهد آمد. علومی همچون: مکانیک، ریاضی، مهندسی مواد، برق و الکترونیک، شیمی، زیست شناسی، تاریخ، باستان شناسی و …

ما در مدرسه دانش آموزی نجوم زانکو (موسسه آموزشی زانکو) سعی داریم پروژه های مختلف علمی را برای دانش آموزان ساده سازی کنیم تا نسل جدید بتوانند از سنین پایین در چالش های جدی تر علمی خود را درگیر کنند.

پروژه سیارات فراخورشیدی

تحلیل منحنی نوری سیارات فراخورشیدی با داده های تلسکوپ فضایی کپلر

مخاطب: دانش آموزان متوسطه اول به بالا (۱۴ سال به بالا) و منجمان آماتور علاقمند

پیش نیاز: اطلاعات کلی نجوم مقدماتی، مهارت مقدماتی کار با اکسل، آشنایی مقدماتی با زبان انگلیسی

درجه سختی: ۸ از ۱۰

محتویات پکیج: ویدیو آموزشی و فایل پی دی اف آموزشی، نمونه فایل اکسل

اندازه گیری دهانه های سطح سیارات

اندازه گیری دهانه های سطح سیارات 

مخاطب: دانش آموزان متوسطه اول به بالا (۱۴ سال به بالا) و منجمان آماتور علاقمند

پیش نیاز: اطلاعات کلی نجوم مقدماتی، مهارت مقدماتی کار با اکسل، آشنایی مقدماتی با زبان انگلیسی، آشنایی مقدماتی با ریاضیات و روابط مثلثاتی

درجه سختی: ۸ از ۱۰

محتویات پکیج: ویدیو آموزشی و فایل پی دی اف آموزشی، نمونه فایل اکسل و فرمول های مربوطه

ثبت لکه های خورشیدی

پروژه ثبت و اندازه گیری لکه های خورشیدی 

مخاطب: دانش آموزان متوسطه اول به بالا (۱۴ سال به بالا) و منجمان آماتور علاقمند

پیش نیاز: اطلاعات کلی نجوم مقدماتی، شناخت مفهوم پیکسل، ریاضیات ساده

درجه سختی: ۵ از ۱۰

محتویات پکیج: ویدیو آموزشی و فایل پی دی اف آموزشی، نمونه فایل اکسل و فرمول های مربوطه