کارگاه آموزشی سیارات فراخورشیدی

کارگاه سیارات فراخورشیدی

ثبت نام در

کارگاه آموزشی فراخورشیدی

شهریه کارگاه:

۲۰۰ هزار تومان

سیارات فراخورشیدی به سیاراتی گفته می شود که خارج از منظومه شمسی و به دور ستاره ای، غیر از خورشید در حال گردش هستند.

وجود نخستین سیاره فراخورشیدی در سال ۱۹۹۲ تایید شد و از آن زمان تا کنون تیم های بزرگی از دانشمندان و متخصصین نجوم و اخترفیزیک به دنبال شناخت و کسب اطلاعات بیشتر از این سیارات بودند.

وابسته به‌نوع ستاره، اندازه و دمای سیاره، ستاره می‌تواند از حدود ۱٬۰۰۰ تا یک میلیون برابر پرفروغ‌تر از سیاره‌های پیرامون خود باشد؛ بنابراین تفکیک نور بازتاب‌شده از سیاره از نور ستاره بسیار مشکل است. به عنوان یک تشبیه، رصد یک سیارهٔ غول‌پیکر مانند مشتری در مدار نزدیک‌ترین ستاره‌ها به خورشید، مانند این‌ست که در تهران بایستیم و بخواهیم سر یک مورچه، که در جزیرهٔ کیش در حال راه رفتن در کنار یک نورافکن به شدت پرنور است را مشاهده کنیم! با وجود تمام این سختی‌ها، اخترشناسان توانسته‌اند روش‌ها و ابزارهایی برای آشکارسازی و مطالعهٔ خصوصیات سیارات فراخورشیدی ابداع کنند

تا کنون دو تلسکوپ فضایی به نام های کپلر و تس جهت بررسی سیارات فراخورشیدی به فضا پرتاب شده اند و در کمال ناباوری تنها در همین چند سال اخیر بیش از ۵۰۰۰ فراخورشیدی کشف کردند!

فراخورشیدی ها یکی از محتمل ترین مکان ها برای وجود موجودات فضایی و تمدن های بیگانه به شمار می رود، گرچه به دلیل دور بودن این سیارات انتظار برقرار ارتباط با موجودات فضایی احتمالی وجود ندارد اما بررسی برای کسب اطلاعات بیشتر از این منظومه های بیگانه همچنان ادامه دارد و این موضوع امروزه یکی از پرطرفدارترین حوزه های نجوم و اخترفیزیک در دانشگاه های دنیا به شمار می رود.

سیارات فراخورشیدی برای وجود حیات

سرفصل های کارگاه آموزشی فراخورشیدی ها:

  • کمربند حیات
  • نظریه های مختلف در خصوص نحوه شکل گیری منظومه ها
  • شکل گیری سیارات خاکی و گازی
  • امکان وجود حیات بر فراخورشیدی ها
  • روش های کشف و آشکارسازی فراخورشیدی ها
  • آشنایی تلسکوپ کپلر و تس
  • نحوه تحلیل داده های تلسکوپ های فضایی تس و کپلر
  • انجام پروژه های مختلف با موضوع فراخورشیدی ها