نقاشی فصلی زانکو

امیر مهدی جم 13سال مراغه

موسسه آموزشی زانکو با الگو گیری از برنامه نقاشی ماهیانه ناسا که هر ماه در وبسایت ناسا منتشر می شود، هر فصل یک موضوع نجومی را به عنوان موضوع فصل تعیین می کند و از دانش آموزان عزیز دعوت می کند که در آن موضوع مشخص برای ما نقاشی ها و آثار هنری خود را ارسال کنند.

در هر فصل یه ۳ اثر برگزیده از آثار ارسالی هدیه ای به رسم یادبود اهدا خواهد شد.