کمپین جستجوی سیارکی

فراخوان جستجوی جنبش سیارکی

برای کشف و ثبت سیارک‌ها، در جنبش ایرانی جستجوی سیارک‌ها شرکت کنیم.

ثبت نام جهت شرکت در کمپین:

متقاضیان شرکت در کمپین جستجوی سیارکی، که در تابستان امسال برگزار خواهد شد، فرم زیر را با دقت پر کنند تا مراحل گروه بندی آنها انجام شود.

شرایط لازم جهت شرکت در کمپین:

  • داشتن حداقل اطلاعات اولیه درخصوص سیارک ها، و تصاویر رصدخانه ای
  • حداقل سن ۱۴ سال
  • دسترسی به کامپیوتر و اینترنت ضروری می باشد.
  • سطح زبان انگلیسی: در حد مقدماتی
  • دسترسی به تلگرام جهت دریافت فایل های آموزشی و ارتباط با سرگروه ها (بدلیل مشکلات واتساپ در کندی ارسال اطلاعات و عدم ذخیره سازی، فعالیت های گروه ها در تلگرام انجام خواهد شد)

 Asteroid search campaign registration

  •