کلیپ های کوتاه آموزشی نجوم مقدماتی (منظومه شمسی)

فیلم منظومه شمسی

سیاره عطارد

سیاره زهره

سیاره مریخ

سیاره مشتری

سیاره زحل

سیاره اورانوس و نپتون

کمربند کوییپر

نحوه شکل گیری ماه و زمین (سخنرانی تد با زیرنویس فارسی)

 

پیدایش زمین و ماه، از سحابی اولیه تا پیدایش حیات (انگلیسی)

شکل گیری دهانه های ماه