وضعیت رصدی هلال شوال ۱۳۹۹ (۱۴۴۱ قمری)

هلال ماه از محمد سلطان الکتابی

ماجراهای منجمان و رویت هلال ماه!

بحث رویت هلال همیشه از چالش برانگیزترین موضوعات نجوم رصدی بوده.

بحث رویت هلال دارای دو جنبه کاملا متفاوت است و همین دو جنبه باعث بروز خیلی از اختلاف ها و چالش ها می شود. یک جنبه علمی و دیگری جنبه دینی

از دیدگاه علمی، بحث رویت هلال یک موضوع بسیار دقیق، حساب شده و جذاب است که سالیان سال در تمام کشورهای دنیا توسط رصدگران بزرگ تاریخ، دنبال می شده و همواره یکی از چالش ها و موضوعات دقیق علمی بشمار می رفته است.

اما از دیدگاه